Επόμενο φεστιβάλ
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

2721024590

asin_kal@otenet.gr

Επόμενο φεστιβάλ

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

 1. Στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ εξαιρετικά παρθένου Ελαιόλαδου GREEK EXTRA VIRGIB OLIVE OIL COMPETITION. Με βάση τα αποτελέσματα, θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία (χρυσό-αργυρό-χάλκινο) για την ποιότητα του ελαιολάδου.
 2. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου κάθε είδους και η ενημέρωση των παραγωγών/τυποποιητών σχετικά.
 1. Μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν ελαιοπαραγωγοί, ελαιοτριβεία, συνεταιρισμοί, τυποποιητές, εταιρείες εξαγωγών και, γενικά, κάθε μορφής εταιρεία που παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Τα δείγματα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά μιας ποσότητας τουλάχιστον 10 tn που κυκλοφορεί τυποποιημένο νομίμως στην Ελληνική ή/και διεθνή αγορά. Η συμμετοχή προϋποθέτει αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, κατάλληλη προετοιμασία και υποβολή της υποψηφιότητας εντός του χρονοδιαγράμματος.
 2. Τα ελαιόλαδα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει

– να ανήκουν στην κατηγορία του εξαιρετικά παρθένου

– να προέρχονται από την περίοδο συγκομιδής της ελαιοκομικής περιόδου 2015 -2016

– να διακινούνται νόμιμα και τυποποιημένα στην Ελληνική ή/και διεθνή αγορά για εμπορικό σκοπό

– να έχουν παραδοθεί στον Α.Σ. Καλαμάτας μέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 και ώρα 3.00 μμ.

 1. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν τα δειγματά τους, μαζί με τη συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής. Η ευθύνη της έγκαιρης και σωστής αποστολής των δειγμάτων βαρύνει το συμμετέχοντα. Κάθε τύπος/συσκευασία ελαιολάδου που συμμετέχει πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:

α) Πλήρως και ορθά συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα. (Δυσανάγνωστες ή λανθασμένα συμπληρωμένες δηλώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη).

β)  Όσον αφορά το διαγωνισμό ποιότητας τέσσερις (4) γυάλινες φιάλες ως εξής: οι 3  φιάλες 500ml σκουρόχρωμες τύπου MARASKA ή DORICA,  σφραγισμένες  χωρίς ετικέτα ή άλλα διακριτικά, συσκευασμένες σε έναν ενιαίο περιέκτη με τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και μία επιπλέον φιάλη  ετικεταρισμένη με τα διακριτικά στοιχεία της εταιρείας. Η λήψη των δειγμάτων πρέπει να  έχει γίνει από ομογενοποιημένη δεξαμενή τουλάχιστον 10 τόνων.

γ) Αναλυτικό πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης περί περιεκτικότητας σε ελεύθερα οξέα, αριθμό υπεροξειδίων, K232 nm, K270 nm, & ΔK, που να αποδεικνύουν την κατηγορία του.

δ) Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που είναι 80 ευρώ/συμμετοχή + ΦΠΑ

Όλα τα παραπάνω πρέπει να επισυνάπτονται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα παραδίδεται μαζί με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες του συμμετέχοντα. (Προκειμένου να επισπεύδεται ανεμπόδιστα η συμμετοχή, προτείνεται να προαποστέλλονται αντίγραφα των εντύπων μέσω email στο: info@anelixi.net.gr ). Κάθε συμμετοχή που δεν εφαρμόζει τους κανονισμούς του διαγωνισμού θα αποκλείεται.

 1. Η οργανωτική επιτροπή δεν αναλαμβάνει ευθύνη για παραλαβή συμμετοχών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής, για συνολική ή μερική απώλεια των υλικών συμμετοχής ή αλλοιώσεις κατά τη μεταφορά. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα.
 2. Η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ επιλέγει συμβολαιογράφο στον οποίον αναθέτει την ευθύνη της εγγύησης της ανωνυμίας των παραληφθέντων δειγμάτων. Τα δείγματα ελαιολάδου που τελικά θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα υποβληθούν ανωνύμως και κατάλληλα κωδικοποιημένα στη Γευσιγνωστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν πρόεδρο πιστοποιημένο γευσιγνώστη και εκπαιδευμένους κριτές, μέλη της οργανοληπτικής επιτροπής. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει ένα κατάλληλο έντυπο αξιολόγησης ενός προφίλ εισόδου (κατώφλι εισαγωγής), το οποίο έχει αναπτυχθεί για την αποδοχή λαδιών στον Διαγωνισμό δίνοντας σε κάθε δείγμα μια από τις ακόλουθες κατηγοριοποιήσεις: α) ελαφράς φρουτώδους γεύσης, β) μεσαίας φρουτώδους γεύσης και γ) έντονης φρουτώδους γεύσης.
 3. Με σεβασμό στη σύνθεση της επιτροπής οι αποφάσεις είναι οριστικές και αμετάκλητες. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους ο οποίος έχει οποιαδήποτε σχέση-υπαλληλική ή επαγγελματική ιδιότητα συμβούλου με τις διαγωνιζόμενες εταιρίες.
 4. Η βαθμολογία κάθε δείγματος θα υπολογίζεται βάση της αριθμητικής βαθμολογίας των μελών της επιτροπής. Προκειμένου να προστατευθεί το κύρος των τυποποιητών/εταιρειών που συμμετέχουν, οι ατομικές βαθμολογίες όλων των δειγμάτων δεν θα κοινοποιηθούν. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα ενημερωθούν ατομικά για τη βαθμολογία των δειγμάτων που έχουν υποβάλλει από τους διοργανωτές
 5. Ιδιαίτερη Αναγνώριση θα αποδοθεί στα τρία ελαιόλαδα με την υψηλότερη οργανοληπτική βαθμολογία, για τις κατηγορίες ελαφράς, μεσαίας και έντονης φρουτώδους γεύσης και θα τους απονεμηθεί ειδικό Δίπλωμα από επιτροπή προσωπικοτήτων που θα οριστεί για τα βραβεία «ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 2016». Τα επόμενα τρία ελαιόλαδα ανά κατηγορία θα λάβουν κατά σειρά τη διάκριση του «ΑΡΓΥΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 2016» και «ΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 2016» αντιστοίχως . Συνολικά θα δοθούν 9 διακρίσεις. Η επιτροπή έχει την ευχέρεια τεκμηριωμένα να αλλάξει τον αριθμό των βραβείων.
 6. Οι εταιρείες που θα βραβευθούν στον διαγωνισμό και σε κάθε κατηγορία, θα δικαιούνται να διαφημίζουν αυτή τους την διάκριση στους καταναλωτές.
 7. Η ανακήρυξη των νικητών και η παράδοση των επάθλων θα γίνει στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης 2ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα 15-17 Απριλίου 2016. Η Οργανωτική Επιτροπή ανοίγει δημόσια τους φακέλους και προχωρά στην ανακήρυξη των νικητών.
 8. Τα αποτελέσματα των βραβείων θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο τύπο και θα προβληθούν μέσω Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει προσφορότερο ο διοργανωτής, με στόχο την προβολή των προϊόντων και του διαγωνισμού.
 9. Οι οργανωτές του Διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το παρόντα κανονισμό όποτε το θεωρήσουν απαραίτητο.

Για τον φορέα διοργάνωσης του Διαγωνισμού

Ο πρόεδρος του Α.Σ. Καλαμάτας

Μιχαήλ Αντωνόπουλος

Πληροφορίες:

Α.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ      τηλ. 27210 24590       email: asin_kal@otenet.gr

ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ       τηλ. 27210 62151        email: info@anelixi.net.gr

 

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Hide Buttons