Επόμενο φεστιβάλ
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

2721024590

asin_kal@otenet.gr

Επόμενο φεστιβάλ

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

KALAMATA OLIVE OIL AWARDS


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. Στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ εξαιρετικά παρθένου Ελαιόλαδου KALAMATA OLIVE OIL AWARDS.
 2. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου κάθε είδους και η ενημέρωση των παραγωγών/τυποποιητών σχετικά. Επίσης, η ανάδειξη της σημασίας της συσκευασίας στην προσπάθεια προώθησης του προϊόντος στην αγορά καθώς και η σημασία της στη διατήρησή του. Ταυτόχρονα ο διαγωνισμός συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση των ελληνικών ελαιόλαδων.
 1. Μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν ελαιοπαραγωγοί, ελαιοτριβεία, συνεταιρισμοί, τυποποιητές, εταιρείες εξαγωγών και, γενικά, κάθε μορφής εταιρεία που παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Τα δείγματα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά μιας ποσότητας τουλάχιστον 3 tn που κυκλοφορεί τυποποιημένο νομίμως στην Ελληνική ή/και διεθνή αγορά. Η συμμετοχή προϋποθέτει αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, κατάλληλη προετοιμασία και υποβολή της υποψηφιότητας εντός του χρονοδιαγράμματος.
 2. Τα ελαιόλαδα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει– να ανήκουν στην κατηγορία του εξαιρετικά παρθένου– να προέρχονται από την περίοδο συγκομιδής της ελαιοκομικής περιόδου 2017 -2018– να διακινούνται νόμιμα και τυποποιημένα στην αγορά για εμπορικό σκοπό– να έχουν παραδοθεί στην Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής (ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ συν. Φαραί, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100, τηλ. 27210 24590) μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.
 1. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν τα δείγματά τους, μαζί με τη συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής. Η ευθύνη της έγκαιρης και σωστής αποστολής των δειγμάτων βαρύνει το συμμετέχοντα. Κάθε τύπος/συσκευασία ελαιολάδου που συμμετέχει πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:α) Πλήρως και ορθά συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα. (Δυσανάγνωστες ή λανθασμένα συμπληρωμένες δηλώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη).β)  Όσον αφορά το διαγωνισμό ποιότητας τέσσερις (4) γυάλινες φιάλες ως εξής: οι 3  φιάλες 500ml σκουρόχρωμες τύπου MARASKA ή DORICA,  σφραγισμένες  χωρίς ετικέτα ή άλλα διακριτικά, συσκευασμένες σε έναν ενιαίο περιέκτη με τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και μία επιπλέον φιάλη  ετικεταρισμένη με τα διακριτικά στοιχεία της εταιρείας. Η λήψη των δειγμάτων πρέπει να  έχει γίνει από ομογενοποιημένη δεξαμενή τουλάχιστον 1 τόνου.γ) Αναλυτικό πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης περί περιεκτικότητας σε ελεύθερα οξέα, αριθμό υπεροξειδίων, K232 nm, K270 ή 268 nm, & ΔK, που να αποδεικνύουν την κατηγορία του. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί χημική ανάλυση τότε θα υπάρχει επιβάρυνση 40 ευρώ + ΦΠΑ ανά δείγμα ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάλυση σε διαπιστευμένο εργαστήριο.δ) Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής του αντίτιμου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που είναι :– για τo ένα δείγμα 80 ευρώ + ΦΠΑ–  για περισσότερα του ενός δείγματα 60 ευρώ + ΦΠΑ για κάθε δείγμα πλέον του πρώτουΌλα τα παραπάνω πρέπει να επισυνάπτονται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα παραδίδεται μαζί με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες του συμμετέχοντα. (Προκειμένου να επισπεύδεται ανεμπόδιστα η συμμετοχή, προτείνεται να προαποστέλλονται αντίγραφα των εντύπων μέσω email στο: info@anelixi.net.gr). Κάθε συμμετοχή που δεν εφαρμόζει τους κανονισμούς του διαγωνισμού θα αποκλείεται.

 1. Η οργανωτική επιτροπή δεν αναλαμβάνει ευθύνη για παραλαβή συμμετοχών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής, για συνολική ή μερική απώλεια των υλικών συμμετοχής ή αλλοιώσεις κατά τη μεταφορά. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα.
 2. Η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ επιλέγει συμβολαιογράφο στον οποίον αναθέτει την ευθύνη της εγγύησης της ανωνυμίας των παραληφθέντων δειγμάτων. Τα δείγματα ελαιολάδου που τελικά θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα υποβληθούν ανωνύμως και κατάλληλα κωδικοποιημένα από τον συμβολαιογράφο στη γευσιγνωστική επιτροπή.
 3. Χρέη Προέδρου της επιτροπής θα εκτελεί πιστοποιημένος γευσιγνώστης και τα υπόλοιπα μέλη θα προέρχονται από διαπιστευμένα panel ελληνικά και ξένα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους το οποίο έχει οποιαδήποτε σχέση-υπαλληλική ή επαγγελματική ή ιδιότητα συμβούλου – με τις διαγωνιζόμενες εταιρίες.Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει ένα κατάλληλο έντυπο αξιολόγησης ενός προφίλ εισόδου (κατώφλι εισαγωγής), το οποίο έχει αναπτυχθεί για την αποδοχή λαδιών στον Διαγωνισμό με βάση το έντυπο αξιολόγησης του IOC MARIO SOLINAS QUALITY AWARD. Με σεβασμό στη σύνθεση της επιτροπής οι αποφάσεις είναι οριστικές και αμετάκλητες.
 4. Η βαθμολογία κάθε δείγματος θα υπολογίζεται βάση της αριθμητικής βαθμολογίας των μελών της επιτροπής. Προκειμένου να προστατευθεί το κύρος των τυποποιητών/εταιρειών που συμμετέχουν, οι ατομικές βαθμολογίες όλων των δειγμάτων δεν θα κοινοποιηθούν. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα ενημερωθούν ατομικά για τη βαθμολογία των δειγμάτων που έχουν υποβάλλει από τους διοργανωτές.
 5. Τα βραβεία που προβλέπονται να αποδοθούν οργανοληπτική βαθμολογία είναι:– ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ– ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ– ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ– ΕΠΑΙΝΟΙ– ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ– ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
  Η επιτροπή έχει την ευχέρεια τεκμηριωμένα να αλλάξει τον αριθμό των βραβείων ή να μην δώσει κάποια από τα βραβεία.
 6. Η ανακήρυξη των νικητών και η παράδοση των επάθλων θα γίνει στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης του 4ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα την Κυριακή 15 Απριλίου 2018. Η Οργανωτική Επιτροπή θα ανοίξει τους φακέλους και θα προχωρήσει στην ανακήρυξη των νικητών.
 7. Τα αποτελέσματα των βραβείων θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο τύπο και θα προβληθούν μέσω Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει προσφορότερο ο διοργανωτής, με στόχο την προβολή των προϊόντων και του διαγωνισμού.
 8. Οι εταιρείες που θα βραβευθούν στον διαγωνισμό δικαιούνται να διαφημίζουν αυτή τους την διάκριση στους καταναλωτές. Εντός 30 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οι νικητές λαμβάνουν τα διπλώματα που πιστοποιούν τη βράβευσή τους και το ηλεκτρονικό αρχείο με τη  μακέτα του βραβείου για εκτύπωση αυτοκόλλητων φιάλης.
 9. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόντα κανονισμό όποτε το θεωρήσει απαραίτητο.

Η αξιολόγηση των δειγμάτων θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ στην Καλαμάτα από την επιτροπή :  

Έφη Χριστοπούλου
(Επικεφαλής της Επιτροπής)
Panel supervisor αναγνωρισμένης από το Δ.Σ.Ε και διαπιστευμένης κατά ISO 17025 οργανοληπτικής ομάδας, με πολυετή εμπειρία ως κριτής σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς και ως επικεφαλής κριτικής επιτροπής σε  εθνικούς διαγωνισμούς. Αθήνα – Ελλάδα
Αλίκη Γαλή Panel supervisor της αναγνωρισμένης από το Δ.Σ.Ε και διαπιστευμένης κατά ISO 17025 οργανοληπτικής ομάδας του ΥΠΑΝ, με πολυετή εμπειρία ως κριτής σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Αθήνα-Ελλάδα
Ευστρατία Κουζούμη Panel supervisor διαπιστευμένης κατά ISO 17025 οργανοληπτικής ομάδας, με εμπειρία ως κριτής σε εθνικούς διαγωνισμούς ΕΛΓΟ Μυτιλήνης. Μυτιλήνη-Ελλάδα
Παναγιώτης Κάτσαρης Panel supervisor διαπιστευμένης κατά ISO 17025 οργανοληπτικής ομάδας, με εμπειρία ως κριτής σε εθνικούς διαγωνισμούς ΕΛΓΟ Καλαμάτας. Καλαμάτα-Ελλάδα
Ελευθερία Γερμανάκη Panel supervisor διαπιστευμένης κατά ISO 17025 οργανοληπτικής ομάδας, με εμπειρία ως κριτής σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Ρέθυμνο-Ελλάδα
Βασιλική Σκιαδά Αναπληρωματική Panel supervisor διαπιστευμένης κατά ISO 17025 οργανοληπτικής ομάδας, με εμπειρία ως κριτής σε εθνικούς διαγωνισμούς ΕΛΓΟ Καλαμάτας. Καλαμάτα-Ελλάδα
Ελισάβετ Τσιαβτάρη Μέλος αναγνωρισμένης από το Δ.Σ.Ε και διαπιστευμένης κατά ISO 17025 οργανοληπτικής ομάδας ΤΕΙ Καλαμάτας. Καλαμάτα-Ελλάδα
Λουίζα Μικάλεφ Μέλος διαπιστευμένης κατά ISO 17025 οργανοληπτικής ομάδας ΕΛΓΟ Χανίων. Χανιά – Ελλάδα
Μαρία Περδικάρη Μέλος αναγνωρισμένης από το Δ.Σ.Ε και διαπιστευμένης κατά ISO 17025 οργανοληπτικής ομάδας ΤΕΙ Καλαμάτας. Καλαμάτα -Ελλάδα
Ευγενία Μαυροειδή Μέλος διαπιστευμένης κατά ISO 17025 οργανοληπτικής ομάδας, με εμπειρία ως κριτής σε εθνικούς διαγωνισμούς ΕΛΓΟ Καλαμάτας. Καλαμάτα -Ελλάδα

 

Πληροφορίες:

ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ       τηλ. 27210 62151        email: info@anelixi.net.gr

 

 

 

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Hide Buttons