Επόμενο φεστιβάλ
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

2721024590

asin_kal@otenet.gr

Επόμενο φεστιβάλ

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

KALAMATA OLIVE OIL AWARDS


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ εξαιρετικά παρθένου Ελαιόλαδου KALAMATA OLIVE OIL AWARDS 2020. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 14 Μαρτίου 2020.

 2. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου κάθε είδους και η ενημέρωση των παραγωγών/τυποποιητών σχετικά. Επίσης, η ανάδειξη της σημασίας της συσκευασίας στην προσπάθεια προώθησης του προϊόντος στην αγορά καθώς και η σημασία της στη διατήρησή του. Ταυτόχρονα ο διαγωνισμός συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση των ελληνικών ελαιόλαδων.

 3. Μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν ελαιοπαραγωγοί, ελαιοτριβεία, συνεταιρισμοί, τυποποιητές, εταιρείες εξαγωγών και, γενικά, κάθε μορφής εταιρεία που παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Τα δείγματα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά μιας ποσότητας τουλάχιστον 10 tn που κυκλοφορεί τυποποιημένο νομίμως στην Ελληνική ή/και διεθνή αγορά. Η συμμετοχή προϋποθέτει αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, κατάλληλη προετοιμασία και υποβολή της υποψηφιότητας εντός του χρονοδιαγράμματος.

 4. Τα ελαιόλαδα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει
  – να ανήκουν στην κατηγορία του εξαιρετικά παρθένου
  – να προέρχονται από την περίοδο συγκομιδής της ελαιοκομικής περιόδου 2019 -2020
  – να διακινούνται νόμιμα και τυποποιημένα στην αγορά για εμπορικό σκοπό
  – να έχουν παραδοθεί στην έδρα του Α.Σ. Καλαμάτας (Συνοικία Φαραί, Γιανιτσάνικα Καλαμάτας, τηλ. 27210 24590, email: asin_kal@otenet.gr) μέχρι το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 3.00 μμ.

 5. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν τα δείγματά τους, μαζί με τη συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής. Η ευθύνη της έγκαιρης και σωστής αποστολής των δειγμάτων βαρύνει το συμμετέχοντα. Κάθε τύπος/συσκευασία ελαιολάδου που συμμετέχει πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:
  α) Πλήρως και ορθά συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα. (Δυσανάγνωστες ή λανθασμένα συμπληρωμένες δηλώσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη).
  β) Όσον αφορά το διαγωνισμό ποιότητας τέσσερις (3) γυάλινες φιάλες ως εξής: οι 2 φιάλες 500ml σκουρόχρωμες τύπου MARASKA ή DORICA, σφραγισμένες χωρίς ετικέτα ή άλλα διακριτικά, συσκευασμένες σε έναν ενιαίο περιέκτη με τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και μία επιπλέον φιάλη ετικεταρισμένη με τα διακριτικά στοιχεία της εταιρείας. Η λήψη των δειγμάτων πρέπει να έχει γίνει από ομογενοποιημένο προϊόν τουλάχιστον 10 τόνων.
  γ) Αναλυτικό πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης περί περιεκτικότητας σε ελεύθερα οξέα, αριθμό υπεροξειδίων, K232 nm, K270 ή 268 nm, & ΔK, που να αποδεικνύουν την κατηγορία του.
  δ) Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής του αντίτιμου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που είναι :
  – για τo ένα δείγμα 80 ευρώ + ΦΠΑ
  – για περισσότερα του ενός δείγματα 60 ευρώ + ΦΠΑ για κάθε δείγμα πλέον του πρώτου
  Όλα τα παραπάνω πρέπει να επισυνάπτονται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα παραδίδεται μαζί με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες του συμμετέχοντα. (Προκειμένου να επισπεύδεται ανεμπόδιστα η συμμετοχή, προτείνεται να προαποστέλλονται αντίγραφα των εντύπων μέσω email στο: asin_kal@otenet.gr). Κάθε συμμετοχή που δεν εφαρμόζει τους κανονισμούς του διαγωνισμού θα αποκλείεται.
 6. Η οργανωτική επιτροπή δεν αναλαμβάνει ευθύνη για παραλαβή συμμετοχών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής, για συνολική ή μερική απώλεια των υλικών συμμετοχής ή αλλοιώσεις κατά τη μεταφορά. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα.

 7. Η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ επιλέγει συμβολαιογράφο στον οποίον αναθέτει την ευθύνη της εγγύησης της ανωνυμίας των παραληφθέντων δειγμάτων. Τα δείγματα ελαιολάδου που τελικά θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα υποβληθούν ανωνύμως και κατάλληλα κωδικοποιημένα από τον συμβολαιογράφο στη γευσιγνωστική επιτροπή.

 8. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που είναι διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025 και ένα από τα τρία αναγνωρισμένα από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας εργαστήρια γευσιγνωσίας ελαιολάδου στην Ελλάδα και το μοναδικό που ανήκει σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Το Εργαστήριο πραγματοποιεί δοκιμές γευσιγνωστικής ανάλυσης ελαιολάδου για εταιρείες και παραγωγούς από όλη την Ελλάδα και διεξάγει σεμινάρια εκπαίδευσης και προώθησης της γευσιγνωστικής και γαστρονομικής ποιότητας του ελαιολάδου. Το 2018 το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας τιμήθηκε με το τιμητικό βραβείο ποιότητας για τη συνεισφορά του στην εκπαίδευση και την προώθηση της ποιότητας του ελαιολάδου από το περιοδικό ‘Γαστρονόμος’ της Καθημερινής. Συνεργάζεται με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού. Εξέχουσες συνεργασίες είναι το πανεπιστήμιο Yale των Ηνωμένων Πολιτειών και το Universidad de República της Ουρουγουάης. Είναι εργαστήριο ελέγχου στην Ελλάδα, τη Δανία, τη Σουηδία και την Τσεχία.

 9. Η βαθμολογία κάθε δείγματος θα υπολογίζεται βάση της αριθμητικής βαθμολογίας των μελών της επιτροπής. Προκειμένου να προστατευθεί το κύρος των τυποποιητών/εταιρειών που συμμετέχουν, οι ατομικές βαθμολογίες όλων των δειγμάτων δεν θα κοινοποιηθούν. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα ενημερωθούν ατομικά για τη βαθμολογία των δειγμάτων που έχουν υποβάλλει από τους διοργανωτές. Με σεβασμό στη σύνθεση της επιτροπής οι αποφάσεις είναι οριστικές και αμετάκλητες.

 10. Τα βραβεία που προβλέπονται να αποδοθούν οργανοληπτική βαθμολογία είναι:
  – ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
  – ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
  – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
  – ΕΠΑΙΝΟΙ
  – ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
  – ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
  Η επιτροπή έχει την ευχέρεια τεκμηριωμένα να αλλάξει τον αριθμό των βραβείων ή να μην δώσει κάποια από τα βραβεία.

 11. Η ανακήρυξη των νικητών και η παράδοση των επάθλων θα γίνει στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης του Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα το Σάββατο 14 Απριλίου 2020. Η Οργανωτική Επιτροπή θα ανοίξει τους φακέλους και θα προχωρήσει στην ανακήρυξη των νικητών.

 12. Τα αποτελέσματα των βραβείων θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο τύπο και θα προβληθούν μέσω Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων., με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει προσφορότερο ο διοργανωτής, με στόχο την προβολή των προϊόντων και του διαγωνισμού.

 13. Οι εταιρείες που θα βραβευθούν στον διαγωνισμό δικαιούνται να διαφημίζουν αυτή τους την διάκριση στους καταναλωτές. Εντός 30 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οι νικητές λαμβάνουν τα διπλώματα που πιστοποιούν τη βράβευσή τους και το ηλεκτρονικό αρχείο με τη μακέτα του βραβείου για εκτύπωση αυτοκόλλητων φιάλης.

 14. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόντα κανονισμό όποτε το θεωρήσει απαραίτητο.

Πληροφορίες:

Α.Σ. Καλαμάτας       τηλ. 27210 24590        email: asin_kal@otenet.gr

 

 

 

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Hide Buttons